You are here:

MIÉRT VÁLASSZAM AZ AGISANTÉ-T?

Azon szakemberek számára, akik pályázatuk beküldésével minket tisztelnek meg, számos előnnyel szolgálunk:

Titoktartás

bizonyos szintű anonimitás megőrzése: kilétét klienseink előtt kizárólag az Ön jóváhagyásával fedjük fel. Hivatalosan csak akkor válik jelentkezővé egy adott pozícióra, ha Ön ezt engedélyezte konzultánsának.

Helyi egészségügyi rendszer
megismerése

a célország egészségügyi rendszerének alaposabb megértése, az adott ágazaton belül (állami illetve megánszféra, alkalmazotti vagy egyéni vállalkozói státus), az Ön konzultánsának segítségével, hogy a szükséges információk ismeretében tudjon külföldre távozni.

Tréning az
új állás előtt

képzésen való részvételi lehetőség a pozíció elfoglalása előtt, melynek segítségével könnyebben boldogul majd a befogadó ország nyelvén, beleértve a szakmai nyelvet is. Ezen kívül jobban megismerheti magát az országot, annak hétköznapi sajátosságaival (pl. adminisztráció, nyugdíjrendszer). Mindezek által könnyebb lesz beilleszkedni az új környezetbe, Ön nyugodtabban tudja elfoglalni új pozícióját, leendő kollégái szemében is magabiztosabbnak fog tűnni.

Helyi munkakörülmények megismertetése

a helyi körülmények felmérése: a kollégáinkkal történő kommunikáció során –anélkül, hogy Önnek ehhez el kellenene utaznia- valós és fontos információkat kap a pozícióval, a kliensünk által keresett profillal, a helyi kultúrával, szokásokkal, és az általános életszínvonallal kapcsolatban.

Minimális költségek

az Ön költségeinek minimalizálása: a pályázó semmilyen esetben sem fizet a munkaközvetítő irodának azért , hogy pályázhasson! (Ha ilyen kéréssel találkozik, messzire kerülje el az adott céget.) Ez semmiképpen sem változhat. Az Ön konzultánsa ezáltal meg tudja őrizni semlegességét. A személyes bemutatkozáskor esedékes utazás költségeit sem a jelentkező állja; az Ön kiadásai kizárólag a befogadó ország-beli Orvosi Kamarába (vagy a diplomát elismerni hivatott, adott intézménybe) való beiratkozással kapcsolatosak. Ez leginkább a végzettséget igazoló dokumentumok, a jó hírnevet tanúsító hatósági bizonyítvány és az erkölcsi bizonyítvány hiteles fordítását jelenti, azon egyszerű okból kifolyólag, miszerint ezek az iratok a pályázó tulajdonát képzik majd egész életében.

Logisztikai segítség

logisztikai segítségnyújtás: amint kliensünk személyes találkozóra invitálja a pályázót, mi intézzük az utazáshoz szükséges jegyeket, illetve a szállást, bizonyos esetekben a konzultánsa is elkíséri. Az Ön költségei a kizárólag minimumra szorítkoznak.

Helyi beilleszkedési segítség

amint az egyezség megköttetett, cégünk ún. ’letelepedési segítséggel’ támogatja pályázóit a befogadó országban. Ez a szolgáltatás magába foglalja pl. a gyermekek beiskolázásában való iránymutatást, gépjármű- illetve lakáskeresést, stb.

Tréning eszköszök

saját magának alaposabb megismerése: pszichológiai tesztünk elvégzése esetén Ön jobb rálátást kaphat saját, munkahelyi személyiségére (meghatározó karakter, szakmai motiváció stb.) hozzáférés különféle képzési eszközökhöz, speciálisan az Ön igényeire szabva: nyelvi képzés, szakmainyelv-fejlesztés, letölthető dokumentumok stb. Lépjen vissza az ’AGISANTÉ Akadémia’ menüponthoz (link).Ezek segítségével biztosabb tudással felvértezve, illetve kevesebb kétséggel fog megérkezni a befogadó országba.

Orvosjelentkezőink számára széleskörű
nemzetközi egészségügyi álláslehetőségeket kínálunk
mind köz-, mind magánszférában.

KIVÁLASZTÁS SPECIALIZÁCIÓ SZERINT

Orvosjelentkezőink számára széleskörű nemzetközi egészségügyi álláslehetőségeket kínálunk mind köz-, mind magánszférában.

A KIVÁLASZTÁS ÁLTALÁNOS KRITÉRIUMAI:

Minden Pályázónak, aki oldalunkon keresztül jelentkezik valamilyen pozícióra, a következő kritériumoknak kell megfelelnie:

 • Rendelkezzen nemzetközileg elismert egyetemen szerzett orvostudományi diplomával és specializációval.
 • N.B.: Németország elfogad junior orvosokat (orvosokat, akik még nem rendelkeznek specializációval); minden egyéb ország olyan Pályázókat igényel, akik posztgraduális szakképzésüket már befejezték.
 • Beszélje a célország hivatalos nyelvét – több hivatalos nyelv esetén az egyiket -, ezáltal legyen képes megfelelő szinten kommunikálni a betegekkel (legalább B2-es szinten vagy afölött).
 • Büntetlen előéletű legyen.

 • Legyen elhivatott annyira, hogy akár hosszútávon is a választott célországba költözzön,illetve munkáját kellő szakmai tudással, a helyi orvosi bizottság etikai kódexét tiszteletben tartva végezze.

További információkért olvassa el a választott célországra vonatkozó követelményeket és beiratkozási módszereket.

KIVÁLASZTÁSI FELTÉTELEK

 • Európai Uniós állampolgár (az EU-n kívülről érkezőket kérjük, keressenek fel minket, számukra külön eljárás létezik)
 • Európai Unión belül szerzett orvosi diploma
 • minimum társalgási szintű francia nyelvtudás (B2), mely a páciensekkel való gördülékeny kommunikációt lehetővé teszi. Nyelvvizsga bemutatása nem szükséges, ellenben Franciaországban/Belgiumban a helyi Orvosi Kamara hivatalos megbízottjával kötelező meghallgatás lesz, aki ezt követően fogja a jelentkező nyelvtudását elbírálni. Negatív elbírálás esetén a jelentkezőnek újra meg kell jelenni ezen a meghallgatáson, amíg nyelvtudását megfelelőnek nem találják. Amíg ez nem teljesül, addig a jelentkező nem iratkozhat be a helyi Orvosi Kamarába, ezáltal nem dolgozhat orvosként az adott országban.
 • nincs (szakmai) büntetőjogi eljárás alatt
 • motiváció megléte hosszú távú franciaországi vagy belgiumi tartózkodásra, szakmájának külföldön történő gyakorlására, tiszteletben tartva az adott ország Orvosi Kamarája szerinti Etikai Kódexet.

HASZNOS DOKUMENTUMOK ÉS LINKEK

KIVÁLASZTÁSI FELTÉTELEK

 • Európai Uniós állampolgár (az EU-n kívülről érkezőket kérjük, keressenek fel minket, számukra külön eljárás létezik)
 • Európai Unión belül szerzett orvosi diploma
 • minimum társalgási szintű francia nyelvtudás (B2), mely a páciensekkel való gördülékeny kommunikációt lehetővé teszi. Nyelvvizsga bemutatása nem szükséges, ellenben Franciaországban/Belgiumban a helyi Orvosi Kamara hivatalos megbízottjával kötelező meghallgatás lesz, aki ezt követően fogja a jelentkező nyelvtudását elbírálni. Negatív elbírálás esetén a jelentkezőnek újra meg kell jelenni ezen a meghallgatáson, amíg nyelvtudását megfelelőnek nem találják. Amíg ez nem teljesül, addig a jelentkező nem iratkozhat be a helyi Orvosi Kamarába, ezáltal nem dolgozhat orvosként az adott országban.
 • nincs (szakmai) büntetőjogi eljárás alatt
 • motiváció megléte hosszú távú franciaországi vagy belgiumi tartózkodásra, szakmájának külföldön történő gyakorlására, tiszteletben tartva az adott ország Orvosi Kamarája szerinti Etikai Kódexet.

HASZNOS DOKUMENTUMOK ÉS LINKEK

Orvosjelentkezőink számára széleskörű nemzetközi egészségügyi álláslehetőségeket kínálunk mind köz-, mind magánszférában.

A KIVÁLASZTÁS ÁLTALÁNOS KRITÉRIUMAI:

Minden Pályázónak, aki oldalunkon keresztül jelentkezik valamilyen pozícióra, a következő kritériumoknak kell megfelelnie:

 • Rendelkezzen nemzetközileg elismert egyetemen szerzett orvostudományi diplomával és specializációval.
 • N.B.: Németország elfogad junior orvosokat (orvosokat, akik még nem rendelkeznek specializációval); minden egyéb ország olyan Pályázókat igényel, akik posztgraduális szakképzésüket már befejezték.
 • Beszélje a célország hivatalos nyelvét – több hivatalos nyelv esetén az egyiket -, ezáltal legyen képes megfelelő szinten kommunikálni a betegekkel (legalább B2-es szinten vagy afölött).
 • Büntetlen előéletű legyen.

 • Legyen elhivatott annyira, hogy akár hosszútávon is a választott célországba költözzön,illetve munkáját kellő szakmai tudással, a helyi orvosi bizottság etikai kódexét tiszteletben tartva végezze.

További információkért olvassa el a választott célországra vonatkozó követelményeket és beiratkozási módszereket.

TANÁCSOK

MEGKÉRJÜK PÁLYÁZÓINKAT, HOGY A LEHETŐ LEGPONTOSABB ÉS LEGÁTLÁTHATÓBB MÓDON KOMMUNIKÁLJÁK
A VELÜK KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓKAT.
ENNEK ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK :
 • null
  Készítse el, aktualizálja és küldje el pontos, releváns önéletrajzát! Meg kell említeni az összes múltbeli és jelenlegi munkahelyet, társadalmi és szakmai tevékenységet és tagságot, a munkaszerződések pontos kezdetét és végét, a megszerzett végzettséget és az azt kiállító intézmények nevét, valamint a konferenciákon való részvételt, személyes publikációkat. Ha egy egészségügyi intézményt, volt munkáltatót a nagyközönség nem ismer, érdemes megírni, hogy mire specializálódott, az egyes szolgáltatásoknál az alkalmazottak számát (orvosok és ápolószemélyzet) és az ágyszámot, az ellátás típusát. A különböző szolgáltatások és minden információ, amely ahhoz szükséges, hogy a leendő munkáltató reális képet kapjon arról a környezetről, amelyben a jelölt már dolgozott,
 • null
  Említse meg a főbb eredményeket és az irányítása alatt dolgozó személyek számát, esetben ezek az információk később ellenőrizhetők legyenek szükség esetén.
 • null
  Készítse elő referenciául szolgáló személyek elérhetőségeit (legalább kettő, naprakész elérhetőségekkel), akik releváns információkat tudnak adni korábbi teljesítményéről,
 • null
  Két-három oldalnál többet ne írjon. Az önéletrajznak teljesnek kell lennie (ld. fent), és a lehető legpontosabbnak és részletesebbnek kell lennie, de nem lehet túl hosszú.

Minden olyan jelentkező, aki szándékosan, a tények tudatában, vagy akár önkéntelenül hamis adatokat ad meg a Tanácsadónak és így a megbízónak (egészségügyi intézménynek, kutatóközpontnak stb.) azt kockáztatja, hogy jelentkezési anyagait figyelmen kívül hagyják és eltávolítják a jelenlegi és jövőbeni toborzási folyamatokból.

ORVOSI KAMARAI TAGSÁG MEGSZERZÉSE

ORVOSI KAMARAI TAGSÁG MEGSZERZÉSE

Orvosként vagy más egészségügyi szakemberként csatlakoznia kell a célország Orvosi Kamarájához a munkavállaláshoz. Létrehoztunk egy blogot, hogy megválaszoljuk kérdéseit. Videókat, valamint ingyenes és fizetős tréningeket is kínálunk, melyek segítségével könnyebben lehet felkészülni a jövőbeni regisztrációra.

AZ AGISANTÉ AKADÉMIA

Az AGISANTÉ Akadémia cégünk –személyes illetve online- képzési központja,
melynek segítségével pályázóinknak lehetősége nyílik:

 • a befogadó ország nyelvének tökéletesítésére, mind a speciális szakmai, mind a hétköznapi nyelvet beleértve
  mind a hétköznapi nyelvet beleértve
 • a befogadó ország egészségügyi rendszerének
  alaposabb megértésére
 • közelebbi kapcsolatba kerülni a befogadó ország orvoslási gyakorlatával
  (állami illetve privát szférán belül is)
 • a befogadó ország kultúrájának, hétköznapjainak
  részletesebb megismerésére.
TARTALOM

A képzés az alábbi témaköröket érinti:

 • általános és szakmai nyelv
 • szakmai szókincs specializáció szerint
 • használatban lévő gyógyszerek, specializáció szerint
 • orvosi tanulmányok a befogadó országban
 • a befogadó ország általános és szakmai szempontból
HELYSZÍN

A képzésre Budapesten biztosítunk helyszínt. Az esetlegesen szükséges szállásról cégünk gondoskodik.
Azoknak, akik az online képzést választják, a szükséges dokumentumokat egy előzetes interjú, illetve a cégünkkel történő együttműködés biztosítását követően bocsátjuk rendelkezésre.
Cégünk megbízható, igazolt nyelvtanárokkal dolgozik.