You are here:

DE CE SĂ ALEGEŢI AGISANTÉ ?

Încrederea de care dau dovadă acei profesionişti care caută sprijinul nostru privind candidarea pentru un job vizat, va rezulta în mai multe avantaje :

Protecția datelor personale

respectarea anonimatului : identitatea dumneavoastră nu este dezvăluită clientului numai după ce consimţiţi la aceasta. Nu sunteţi candidat oficial pentru un post până când nu vă daţi acordul în acest sens consilierului responsabil de misiune,

Cunoștințe privind sistemul de sănătate
local

înţelegerea mai aprofundată a specificului sistemului de sănătate din ţara gazdă în domeniul vizat (centre de îngrijire publice sau private, profesarea medicinei în spital sau de manieră liberală), prin a cere sfatul consilierilor noştri, pentru a lua hotărârea de a părăsi ţară în cunoştinţă de cauză

Formare înainte de ocuparea
noului loc de muncă

posibilitatea de a beneficia de o formare înainte de ocuparea postului, în cursul căreia veţi putea exersa folosirea în practică a limbii ţării gazdă, inclusiv limbajul medical, şi care vă va oferi informaţii detaliate cu privire la ţara respectivă şi caracteristicile sale administrative (de exemplu sistemul de pensii) şi va reduce astfel nivelul de stres legat de ocuparea postului, va îmbunătăţi modul în care sunteţi privit de către colegii şi superiorii dumneavoastră şi nu în ultimul rând, vă va mări şansele de reuşită în noul mediu de lucru şi de viaţă,

Informații privind condițiile locale de lucru

înţelegerea realităţilor de pe teren : prin consultarea responsabililor noştri pentru recrutare la început, dar şi a consilierilor noştri pe parcurs, veţi obţine – fără să vă deplasaţi – informaţii esenţiale şi o imagine reală cu privire la responsabilităţile postului, la aşteptările clientului în legătură cu profilul candidatului, la echipa de la faţa locului şi la cadrul cultural, iar în cele din urmă, asupra mediului (informaţii practice),

Cheltuieli minime

a avea de suportat doar cheltuieli minime : candidatul nu plăteşte în nici un caz cabinetului pentru a fi recrutat (în cazul în care o firmă v-ar cere să-i plătiţi, întoarceţi-i spatele! ). Acesta este un principiu de la care nu ne abatem. Consilierul responsabil de misiune îşi poate păstra astfel integritatea şi imparţialitatea. Candidaţii nu trebuie să plătească pentru călătoria de prezentare, ei vor avea de acoperit doar cheltuielile legate de înregistrare lor la Colegiul Medicilor (sau autoritatea responsabilă de recunoaşterea diplomelor lor) în ţara gazdă. Este vorba în primul rând de certificatele de conformitate a diplomelor, de certificatul de onorabilitate (sau ‘good standing’), de cazierul judiciar, şi de traducerile oficiale ale acestora. Motivul este simplu: aceste documente sunt şi rămân definitiv în proprietatea candidaţilor.

Sprijin logistic

a beneficia de suportul nostru logistic : atunci când vizita de prezentare la client a fost confirmată, noi ne ocupăm de rezervarea biletelor, de cazare, iar, în unele cazuri, consilierul nostru vă va acompania. În majoritatea situațiilor deci nu aveţi de plătit pentru acestea decât sume modeste,

Sprijinirea integrării la noul loc de muncă

în cazul în care încheiem un astfel de contract, beneficiaţi de o aşa-numită „ asistenţă de instalare ” în ţara gazdă. Acest serviciu include de exemplu următoarele : cursuri de limbă pentru soţ/soţie, ajutor în şcolarizarea copiilor, dacă este cazul, în căutarea unei locuinţe, a unui automobil etc.

Instrumente de formare

a beneficia de posibilităţile de formare pe care le-am creat în mod special pentru dumneavoastră : formare lingvistică, lexic din domeniul medical, documente descărcabile etc. Pentru detalii suplimentare, vizitaţi rubrica ”Academia AGISANTÉ” lien. Aceste resurse vă vor fi de folos în strădania de a cunoaşte cât mai bine specificităţile legate de profesia dumenavoastră în ţara ţintă, pentru a reduce astfel nivelul de stres şi pentru a vă putea forma o imagine clară despre noii colegi.

Oferim candidaţilor noştri o ofertă vastă
de joburi în Franţa şi în Belgia, deopotrivă
în instituţii de sănătate publice şi private.

RECRUTARE PE SPECIALITĂȚI

Punem la dispoziția candidaților noștri medici o ofertă vastă de posturi pe plan internațional, atât în instituții de sănătate publice cât și private.

CRITERII GENERALE DE SELECTARE

Toți candidații noștri medici care se prezintă pentru un loc de muncă pe site-ul nostru, trebuie să satisfacă următoarele condiții :

 • Posedă o diplomă de doctor în medicină și o diplomă de specialitate obținute la o universitate recunoscută la nivel internațional,
 • N.B. : doar Germania acceptă candidați stagiari (încă fără specializare) ; în toate celelalte țări condiția ca solicitanții să fie medici titulari de o diplomă de specialitate este obligatorie.
 • Vorbesc limba sau una dintre limbile oficiale ale țării de destinație la un nivel care să permită cel puțin buna comunicare cu pacienții (minimum nivelul B2).
 • Nu li s-au aplicat niciodată sancțiuni penale sau profesionale grave,

 • Sunt motivați de a se instala, în țara de destinație aleasă, pe termen îndelungat, unde își vor exersa profesia în mod conștiincios, respectând întru totul codul deontologic local.

Privind cerințele și modalitatea de înregistrare, veți găsi informații suplimentare specifice țării de destinație aleasă în paragrafele de mai jos.

CRITERII DE SELECTARE

 • Sunt cetățeni ai unei țări membre a Uniunii Europene (candidați din afara Europei ne pot contacta de asemenea pentru a se interesa de procedeele de acreditare specifice existente),
 • Posedă o diplomă de doctor în medicină și o diplomă de specialitate, ambele obținute la o universitate din Uniunea Europeană (titularii unei diplome din afara Europei ne pot contacta de asemenea pentru a se interesa de procedeele de acreditare specifice existente),
 • Vorbesc franceza la un nivel care să permită cel puțin buna comunicare cu pacienții (minimum nivelul B2). Nu li se cere o atestare a competențelor lingvistice, dar o întrevedere în Franța cu un reprezentant oficial al Consiliul Ordinului Medicilor este obligatorie, dumnealui/ei va evalua nivelul candidatului. În cazul în care nivelul de cunoștințe lingvistice nu este considerat suficient de către dânsul/a pentru postul în cauză, candidatul va trebui să revină după dobândirea gradului necesar de cunoștințe de limbă franceză. Fără un nivel corespunzător de franceză, înscrierea în Ordinul Medicilor nu poate avea loc și candidatul, prin urmare, nu poate să profeseze ca medic în Franța.
 • Nu li s-au aplicat niciodată sancțiuni penale sau profesionale grave,
 • Sunt motivați de a se instala în Franța pe termen îndelungat, unde își vor exersa profesia în mod conștiincios, respectând întru totul codul deontologic al Colegiului Medicilor.

DOCUMENTE ȘI LINKURI UTILE

CRITERII DE SELECTARE

 • Sunt cetățeni ai unei țări membre a Uniunii Europene (candidați din afara Europei ne pot contacta de asemenea pentru a se interesa de procedeele de acreditare specifice existente),
 • Posedă o diplomă de doctor în medicină și o diplomă de specialitate, ambele obținute la o universitate din Uniunea Europeană (titularii unei diplome din afara Europei ne pot contacta de asemenea pentru a se interesa de procedeele de acreditare specifice existente),
 • Vorbesc franceza la un nivel care să permită cel puțin buna comunicare cu pacienții (minimum nivelul B2). Nu li se cere o atestare a competențelor lingvistice, dar o întrevedere în Franța cu un reprezentant oficial al Consiliul Ordinului Medicilor este obligatorie, dumnealui/ei va evalua nivelul candidatului. În cazul în care nivelul de cunoștințe lingvistice nu este considerat suficient de către dânsul/a pentru postul în cauză, candidatul va trebui să revină după dobândirea gradului necesar de cunoștințe de limbă franceză. Fără un nivel corespunzător de franceză, înscrierea în Ordinul Medicilor nu poate avea loc și candidatul, prin urmare, nu poate să profeseze ca medic în Franța.
 • Nu li s-au aplicat niciodată sancțiuni penale sau profesionale grave,
 • Sunt motivați de a se instala în Franța pe termen îndelungat, unde își vor exersa profesia în mod conștiincios, respectând întru totul codul deontologic al Colegiului Medicilor.

DOCUMENTE ȘI LINKURI UTILE

Punem la dispoziția candidaților noștri medici o ofertă vastă de posturi pe plan internațional, atât în instituții de sănătate publice cât și private.

CRITERII GENERALE DE SELECTARE

Toți candidații noștri medici care se prezintă pentru un loc de muncă pe site-ul nostru, trebuie să satisfacă următoarele condiții :

 • Posedă o diplomă de doctor în medicină și o diplomă de specialitate obținute la o universitate recunoscută la nivel internațional,
 • N.B. : doar Germania acceptă candidați stagiari (încă fără specializare) ; în toate celelalte țări condiția ca solicitanții să fie medici titulari de o diplomă de specialitate este obligatorie.
 • Vorbesc limba sau una dintre limbile oficiale ale țării de destinație la un nivel care să permită cel puțin buna comunicare cu pacienții (minimum nivelul B2).
 • Nu li s-au aplicat niciodată sancțiuni penale sau profesionale grave,

 • Sunt motivați de a se instala, în țara de destinație aleasă, pe termen îndelungat, unde își vor exersa profesia în mod conștiincios, respectând întru totul codul deontologic local.

Privind cerințele și modalitatea de înregistrare, veți găsi informații suplimentare specifice țării de destinație aleasă în paragrafele de mai jos.

SFATURI

LE CEREM CANDIDAȚILOR NOȘTRI SĂ COMUNICE DESPRE EI ÎNȘIȘI INFORMAȚII CÂT MAI EXACTE ȘI MAI TRANSPARENTE POSIBIL.
ÎN ACEST SCOP, VĂ RUGĂM:
 • null
  să pregătiți, să actualizați și să ne trimiteți un CV corect și relevant! Ar trebui să menționați toate locurile de muncă anterioare și actuale, activitățile sociale și profesionale, precum și afilierile, datele exacte de început și de sfârșit ale contractelor de muncă, calificările obținute și numele instituțiilor care le-au acordat, precum și participarea la conferințe, publicațiile personale. În cazul în care o instituție de sănătate sau un fost angajator nu este cunoscut publicului larg, merită să se menționeze în ce domeniu este specializat, numărul de personal (medici și asistenți medicali) și numărul de paturi din fiecare serviciu, precum și tipul de îngrijire oferit. Precizați de asemenea diferitele servicii și orice informații necesare pentru a oferi potențialului angajator o imagine realistă a mediului în care a lucrat candidatul,
 • null
  să menționați principalele realizări și numărul de persoane care lucrează sub conducerea Dvs., astfel încât aceste informații să poată fi verificate ulterior, dacă este necesar.
 • null
  să pregătiți datele de contact ale persoanelor de referință (cel puțin două persoane cu date de contact actualizate) care pot furniza informații relevante privind performanțele anterioare,
 • null
  să nu depășească două-trei pagini. CV-ul trebuie să fie complet (a se vedea mai sus), cât mai exact și mai detaliat posibil, dar să nu fie prea lung.

Orice candidat care, în mod deliberat, cu bună știință sau chiar neintenționat, furnizează informații false Consultantului și, prin urmare, Angajatorului (instituție de sănătate, centru de cercetare etc.) riscă neluarea în considerare a aplicației sale și excluderea sa din procesele de recrutare prezente și viitoare.

LA CONSILIU MEDICAL

ÎNSCRIEREA LA CONSILIUL ORDINULUI MEDICILOR

Fie că sunteți medic sau alt profesionist din domeniul sănătății, va trebui să vă înscrieți la Consiliul Ordinului Medicilor din țara de destinație pentru a putea lucra acolo. Am creat un blog pentru a vă putea răspunde la întrebări. De asemenea, am inclus acolo videoclipuri, precum și cursuri gratuite sau cu plată, care vă vor ajuta să vă pregătiți mai bine pentru o viitoare înscriere fără probleme.

ACADEMIA AGISANTÉ

„Academia AGIS” este centrul de formare – în persoană și on-line – în cadrul căruia candidaţii noștri
au următoarele posibilităţi:

 • de a-şi desăvârşi cunoştinţele lingvistice generale şi de specialitate înainte de ocuparea postului
  în ţara gazdă,
 • de a înţelege mai bine specificităţile sistemului de sănătate din
  ţara gazdă,
 • de a se familiariza cu modul în care se practică medicina în ţara gazdă
  (medecina în spitale şi medicina liberală),
 • de a înţelege mai bine aspectele administrative şi culturale ce caracterizează
  ţara gazdă.
CONŢINUT

În ce privește conținutul, cursurile se axează pe următoarele aspecte :

 • limbaj general şi limbaj de specialitate,
 • lexic medical pe diverse specialități,
 • medicamentele, tratamentele folosite în domeniul respectiv de specializare,
 • studiile de medicină din ţara gazdă,
 • aspecte generale și administrative în legătură cu ţara gazdă.
LOCUL UNDE AU LOC CURSURILE

Cursurile de formare sunt ţinute la Budapesta. Ne ocupăm de arajamentele privind cazarea.
Celor care urmeză cursurile on-line, le transmitem materialele necesare după întâlnirea faţă în faţă şi semnarea unui acord de colaborare cu cabinetul nostru de recrutare.
Vă asigurăm că formarea este organizată și condusă de către profesori de limbă atestaţi.