pályázóknak

Miért válasszam az AGISANTÉ-t?

Azon szakemberek számára, akik pályázatuk beküldésével minket tisztelnek meg, számos előnnyel szolgálunk:

 • bizonyos szintű anonimitás megőrzése:  kilétét klienseink előtt kizárólag az Ön jóváhagyásával fedjük fel. Hivatalosan csak akkor válik jelentkezővé egy adott pozícióra, ha Ön ezt engedélyezte konzultánsának.
 • a célország egészségügyi rendszerének alaposabb megértése, az adott ágazaton belül (állami illetve megánszféra, alkalmazotti vagy egyéni vállalkozói státus), az Ön konzultánsának segítségével, hogy a szükséges információk ismeretében tudjon külföldre távozni.
 • képzésen való részvételi lehetőség a pozíció elfoglalása előtt, melynek segítségével könnyebben boldogul majd a befogadó ország nyelvén, beleértve a szakmai nyelvet is. Ezen kívül jobban megismerheti magát az országot, annak hétköznapi sajátosságaival (pl. adminisztráció, nyugdíjrendszer). Mindezek által könnyebb lesz beilleszkedni az új környezetbe, Ön nyugodtabban tudja elfoglalni új pozícióját, leendő kollégái szemében is magabiztosabbnak fog tűnni.
 • a helyi körülmények felmérése: a kollégáinkkal történő kommunikáció során –anélkül, hogy Önnek ehhez el kellenene utaznia- valós és fontos információkat kap a pozícióval, a kliensünk által keresett profillal, a helyi kultúrával, szokásokkal, és az általános életszínvonallal kapcsolatban.
 • az Ön költségeinek minimalizálása: a pályázó semmilyen esetben sem fizet a munkaközvetítő irodának azért , hogy pályázhasson! (Ha ilyen kéréssel találkozik, messzire kerülje el az adott céget.) Ez semmiképpen sem változhat. Az Ön konzultánsa ezáltal meg tudja őrizni semlegességét. A személyes bemutatkozáskor esedékes utazás költségeit sem a jelentkező állja; az Ön kiadásai kizárólag a befogadó ország-beli Orvosi Kamarába (vagy a diplomát elismerni hivatott, adott intézménybe) való beiratkozással kapcsolatosak. Ez leginkább a végzettséget igazoló dokumentumok, a jó hírnevet tanúsító hatósági bizonyítvány és az erkölcsi bizonyítvány hiteles fordítását jelenti, azon egyszerű okból kifolyólag, miszerint ezek az iratok a pályázó tulajdonát képzik majd egész életében.
 • logisztikai segítségnyújtás: amint kliensünk személyes találkozóra invitálja a pályázót, mi intézzük az utazáshoz szükséges jegyeket, illetve a szállást, bizonyos esetekben a konzultánsa is elkíséri. Az Ön költségei a kizárólag minimumra szorítkoznak.
 • amint az egyezség megköttetett, cégünk ún. ’letelepedési segítséggel’ támogatja pályázóit a befogadó országban. Ez a szolgáltatás magába foglalja pl. a gyermekek beiskolázásában való iránymutatást, gépjármű- illetve lakáskeresést, stb.
 • saját magának alaposabb megismerése: pszichológiai tesztünk elvégzése esetén Ön jobb rálátást kaphat saját, munkahelyi személyiségére (meghatározó karakter, szakmai motiváció stb.)
 • hozzáférés különféle képzési eszközökhöz, speciálisan az Ön igényeire szabva: nyelvi képzés, szakmainyelv-fejlesztés, letölthető dokumentumok stb. Lépjen vissza az ’AGISANTÉ Akadémia’ menüponthoz (link). Ezek segítségével biztosabb tudással felvértezve, illetve kevesebb kétséggel fog megérkezni a befogadó országba.

A folyamat

AGIS egyik kiemelkedő előnye a szigorú toborzási folyamátában rejlik, amely a következők szerint zajlik :

 

1Folyamat jóváhagyása és szerződés aláirása

2Részletes munkaköri leirás a keresett profilról

3Keresés és a megfelelő jelölt bemutatása (CV + jelentés + saját fejlődési táblázat + referenciák)

4Telefonos interjúk, megbeszélések, értekezletek, a jelölt és a fogadó intézmény között

5Bemutatkozó utazás

6Pszichológiai teszt

7Beiratkozás az orvosi kamarába

8AGIS Akadémia
Nyelvi és professzionális képzés

9Pozició elfoglalása

10A jelölt/ügyfél nyomonkövetése pozicióba lépés után

Orvosjelentkezőink számára széleskörű nemzetközi egészségügyi álláslehetőségeket kínálunk mind  köz-, mind magánszférában.

Kiválasztás specializáció szerint

Orvosok

A kiválasztás általános kritériumai:

Minden Pályázónak, aki oldalunkon keresztül jelentkezik valamilyen pozícióra, a következő kritériumoknak kell megfelelnie:

 • Rendelkezzen nemzetközileg elismert egyetemen szerzett orvostudományi diplomával és specializációval.
 • N.B.: Németország elfogad junior orvosokat (orvosokat, akik még nem rendelkeznek specializációval); minden egyéb ország olyan Pályázókat igényel, akik posztgraduális szakképzésüket már befejezték.
 • Beszélje a célország hivatalos nyelvét - több hivatalos nyelv esetén az egyiket -, ezáltal legyen képes megfelelő szinten kommunikálni a betegekkel (legalább B2-es szinten vagy afölött).
 • Büntetlen előéletű legyen.
 • Legyen elhivatott annyira, hogy akár hosszútávon is a választott célországba költözzön,illetve munkáját kellő szakmai tudással, a helyi orvosi bizottság etikai kódexét tiszteletben tartva végezze.

További információkért olvassa el a választott célországra vonatkozó követelményeket és beiratkozási módszereket.

 

Franciaország  

Kiválasztási feltételek

 • Európai Uniós állampolgár (az EU-n kívülről érkezőket kérjük, keressenek fel minket, számukra külön eljárás létezik)
 • Európai Unión belül szerzett orvosi diploma
 • minimum társalgási szintű francia nyelvtudás (B2), mely a páciensekkel való gördülékeny kommunikációt lehetővé teszi. Nyelvvizsga bemutatása nem szükséges, ellenben Franciaországban/Belgiumban a helyi Orvosi Kamara hivatalos megbízottjával kötelező meghallgatás lesz, aki ezt követően fogja a jelentkező nyelvtudását elbírálni. Negatív elbírálás esetén a jelentkezőnek újra meg kell jelenni ezen a meghallgatáson, amíg nyelvtudását megfelelőnek nem találják. Amíg ez nem teljesül, addig a jelentkező nem iratkozhat be a helyi Orvosi Kamarába, ezáltal nem dolgozhat orvosként az adott országban.
 • nincs (szakmai) büntetőjogi eljárás alatt
 • motiváció megléte hosszú távú franciaországi vagy belgiumi tartózkodásra, szakmájának külföldön történő gyakorlására, tiszteletben tartva az adott ország Orvosi Kamarája szerinti Etikai Kódexet.

Hasznos dokumentumok és linkek

 

Belgium  

A kiválasztás kritériumai:

 • A Pályázó olyan ország állampolgára legyen, amely az Európai Unió tagja.
 • Rendelkezzen doktori diplomával és specializációval, amelyet az Európai Unió egyik egyetemén szerzett.
 • Rendelkezzen olyan francia nyelvtudással, amely lehetővé teszi a betegekkel való kommunikációt (legalább B2-es szint). Nyelvi diploma nem szükséges, egy kötelező interjúra azonban sor fog kerülni Belgiumban az Orvosi Igazgatóság hivatalos képviselőjével (INAMI), aki majd elbírálja a Pályázó nyelvi szintjét. Amennyiben a Pályázó nyelvtudását alacsobbnak ítélik, mint ami
 • a meghirdetett pozíció kapcsán elvárt, a Pályázónak később kell visszatérnie, miután elérte a kívánt francia nyelvtudás szintjét. Az elvárt francia nyelvtudás hiányában az INAMI-ra való regisztráció nem lehetséges, a Pályázó ezáltal nem tud Belgiumban orvosként praktizálni.
 • Büntetlen előéletű legyen.
 • Legyen elhivatott annyira, hogy akár hosszútávon is a választott célországba költözzön,illetve munkáját kellő szakmai tudással, a helyi orvosi bizottság etikai kódexét tiszteletben tartva végezze.

Hasznos dokumentumok és linkek:

 

Németország  

A választás kritériumai

 • Rendelkezzen nemzetközileg elismert egyetemen szerzett orvostudományi és szakirányú fokozattal.
 • Rendelkezzen olyan német nyelvtudással, amely lehetővé teszi a betegekkel való beszélgetést (legalább B2-es szint). A pszichiátriai szakemberektől minimum C1-es szintet várnak el. A Németországba készülő Pályázók számára egy közösen elfogadott vizsgaközpontban fizetett nyelvvizsgát kell biztosítani. A Pályázó származási országától függő árat (€400 + adók [€150 vagy több] teljes mértékben a Pályázóknak kell viselnie, akiknek saját utazásukat és szállásukat szintén finanszírozniuk kell. Minden a jelöltek szintjét igazoló elismert oktatási intézmény (pl.: www.goethe.de, www.testdaf.de vagy www.osd.at) igaztolása további eszköz.
 • Büntetlen előéletű legyen.
 • Legyen rugalmas munkahely tekintetében (tanácsos a Pályázónak kisvárosra készülnie, ugyanis ez növeli az esélyét annak, hogy állásajánlatot kap)
 • Legyen elhivatott annyira, hogy akár hosszútávon is Németországba költözzön, szakmáját pedig kellő szakmai odaadással végezze.

Hasznos dokumentumok és linkek

 

Öbölmenti országok  

Az öbölmenti országok demográfiai növekedést tapasztalnak és házi orvosi képességeik általában nem elégségesek a lakossági gondozás igényeinek kielégítésére. Emiatt toboroznak orvosokat és más egészségügyi szakembereket a világ más régióiból. Mindegyik ország saját szakmai elismerő rendszerrel rendelkezik. A választott ország függvényében a Pályázónak a helyi Egészségügyi Minisztérium és/vagy Egészségügyi Hatóság intrukcióit kell követnie. Fontos kiemelnünk, hogy egyes országok esetében (Dubai, Egyesült Arab Emirátusok) csak olyan orvosok jelentkezését vesszük figyelembe, akiknek diplomáját a célország már elismerte.

A választás kritériumai

 • A Pályázónak rendelkeznie kell orvosi diplomával és specializációval.
 • A Pályázónak megfelelő angol nyelvi tudással kell rendelkeznie, amely lehetővé teszi, hogy a betegekkel kommunikáljon.
 • Büntetlen előéletű legyen.
 • Legyen elhivatott annyira, hogy akár hosszútávra is a választott célországba költözzön, szakmáját pedig kellő szakmai odaadással végezze.

A diploma elismertetésének folyamatai

Minden Pályázó számára, aki az öbölmenti országok valamelyikébe készül, ajánlott mindenekelőtt a beszerezni egy jelentést a ’Dataflow’ elnevezésű szervtől, amely a Pályázók diplomáját és képesítéseit igazolja : https://corp.dataflowgroup.com/

Ezek után a kiválasztott célország függvényében a Pályázóknak kapcsolatba kell lépniük az illetékes hatósággal, amelynek nyilvántartásában szerepel a diplomák és képesítések elismertetésére vonatkozó kérelem. A Pályázónak a továbbiakban ennek megfelelően kell eljárnia. Ez a folyamat akár több hónapig is elhúzódhat, valamint különféle díjak is felszámolásra kerülhetnek. Egyes esetekben a Pályázóknak be kell jelentkezniük helyszíni vizsgálat céljából. Fontos megjegyeznünk, hogy az Egyesült Arab emirátusok munkáltatói általában csak olyan Pályázük jelentkezését veszik figyelembe, akik már elismertették diplomájukat azon a területen, ahol praktizálni kívánnak.

Egyesült Arab Emirátusok: Minden Pályázónak, aki az Egyesült Arab Emirátusokban szeretne elhelyezkedni, diplomája elismertetésével kell kezdenie, annak érdekében, hogy a helyi üres álláslehetőségekre pályázni tudjon. E célból figyelembe kell venniük a „Szakmai Képesítési Követelményeket” („PQR”, ill. ’Hasznos dokumentumok és tudnivalók” alább). A helyszín függvényében (Emirátus vagy zóna), ahol a Pályázó praktizálni kíván, a Páyázónak a megfeleli helyi hatóság részére kell leadnia elismertető kérvényét.

Quatar: http://www.qchp.org.qa/en/Pages/Home.aspx

Szaúd-Arábia: http://www.scfhs.org.sa/en/Pages/default.aspx

Hasznos dokumentumok és linkek

 

Masszőrök-gyógymasszőrök

Masszőr-gyógymasszőr jelentkezőink számára pozíciók igen széles választékát kínáljuk Franciaországban és az Egyesült Királyságban, állami és privát szférában egyaránt.

 

Franciaország 

Kiválasztási követelmények

 

Minden jelentkezőnek, aki franciaországi vagy belgiumi pozícióra pályázik, az alábbi követelményeknek kell megfelelni:

 

 • Európai Uniós állampolgár (vagy olyan ország állampolgára, mellyel Franciaország munkavállalási megállapodást kötött)
 • Európai Unión belül szerzett masszőr-gyógymasszőr diploma
 • munkavállalási engedély Franciaországban mint masszőr-gyógymasszőr (abban az esetben, ha nem rendelkezik ilyennel, kérjük, keressen fel minket)
 • minimum társalgási szintű francia nyelvtudás (B2), mely a páciensekkel való gördülékeny kommunikációt lehetővé teszi.  Nyelvvizsga bemutatása nem szükséges, ellenben a helyi Masszőri és Gyógymasszőri Kamara hivatalos megbízottjával kötelező meghallgatás lesz, aki ezt követően fogja a jelentkező nyelvtudását elbírálni. Negatív elbírálás esetén  a jelentkezőnek újra meg kell jelenni ezen a meghallgatáson, amíg nyelvtudását megfelelőnek nem találják. Amíg ez nem teljesül, addig a jelentkező nem iratkozhat be a helyi Kamarába, ezáltal nem dolgozhat orvosként az adott országban.
 • nincs (szakmai) büntetőjogi eljárás alatt
 • motiváció megléte hosszú távú külföldön tartózkodásra, szakmájának itt történő gyakorlására, tiszteletben tartva az adott ország Masszőri és Gyógymasszőri Kamarája szerinti Etikai Kódexet.

 

Hasznos dokumentumok

 • önéletrajz-sablon francia nyelven
 • a Masszőri és Gyógymasszőri i Kamarába (Conseil de l’Ordre des Masseurs-kinésithérapeutes) történő beiratkozáshoz szükséges dokumentumok listája

 

Hasznos linkek

Szakmai kérdésekkel kapcsolatban:

 

Adminisztrációs kérdésekkel kapcoslatban:

 

Egyesült Királyság 

Kiválasztási feltételek

Minden jelentkezőnek, aki az Egyesült Kiràlysàgban orvosi pozícióra kíván pályázni, az alábbi követelményeknek kell megfelelni:

 • Európai Uniós állampolgár
 • Európai Unión belül szerzett masszőr-gyógymasszőr diploma
 • minimum társalgási szintű angol nyelvtudás (B2), mely a páciensekkel való gördülékeny kommunikációt lehetővé teszi.  Elégséges nyelvtudás nélkül a jelentlező nem iratkozhat fel a ’Health and Care Professions Council’-ba, így nem  gyakorolhatja szakmáját az országban. A beiratkozáshoz szükséges teszt, az International English Language Test System (IELTS ) szerepel a Secure English Language Tests (SELT) listáján. A tesztet Magyarországon a British Councilban lehet elvégezni. Az átlagolt végeredménynek és az egyenként elvégzendő részfeladatoknak (olvasott szöveg értése, íráskészség, hallott szöveg értése és szóbeli kifejezés ) is minimum 7-es értéket kell teljesíteni. 
 • nincs (szakmai) büntetőjogi eljárás alatt
 • motiváció megléte hosszú távú külföldön tartózkodásra, szakmájának gyakorlására

 

Hasznos dokumentumok

 • angol nyelvű önéletrajz letölteni az alábbi linken lehet
 • komplett letölthető jelentkezési dosszié : Application-pack-International.pdf
 • személyi igazolvány hitelesített másolata
 • születési anyakönyvi kivonat hitelesített másolata (javasolt a nemzetközi anyakönyvi kivonat)
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány hitelesített másolata (a pályázó saját országában igénylendő)
 • a masszőr-gyógymasszőr diploma hitelesített másolata
 • a saját ország-beli Kamarai tagság hiteles másolata, illetve igazolás arról, miszerint nincs folyamatban lévő processus
 • igazolás a jelenlegi vagy előző munkáltatótól, ezáltal alátámasztva az önéletrajzban szereplő információkat
 • minden olyan dokumentum hiteles fordítása, mely eredetileg nem angol nyelven lett kibocsátva
 • a másolatok, illetve fordítások hitelesítése kizárólag  ügyvéd, jegyző vagy közjegyző által történhet
 • a feliratkozás menetét az alábbi linken éri el, letölthető formátumban.

 

Hasznos linkek

Szakmai kérdésekkel kapcsolatban:

 

Adminisztrációs kérdésekkel kapcoslatban:

Az AGISANTÉ Akadémia

     

Az AGISANTÉ Akadémia cégünk –személyes illetve online- képzési központja, melynek segítségével pályázóinknak lehetősége nyílik:

 • a befogadó ország nyelvének tökéletesítésére, mind a speciális szakmai, mind a hétköznapi nyelvet beleértve
 • a befogadó ország egészségügyi rendszerének alaposabb megértésére
 • közelebbi kapcsolatba kerülni a befogadó ország orvoslási gyakorlatával (állami illetve privát szférán belül is)
 • a befogadó ország kultúrájának, hétköznapjainak részletesebb megismerésére

 

Tartalom

A képzés az alábbi témaköröket érinti:

 • általános és szakmai nyelv
 • szakmai szókincs specializáció szerint
 • használatban lévő gyógyszerek, specializáció szerint
 • orvosi tanulmányok a befogadó országban
 • a befogadó ország általános és szakmai szempontból

 

Helyszín

A képzésre Budapesten biztosítunk helyszínt. Az esetlegesen szükséges szállásról cégünk gondoskodik.

Azoknak, akik az online képzést választják, a szükséges dokumentumokat  egy előzetes interjú, illetve a cégünkkel történő együttműködés biztosítását követően bocsátjuk rendelkezésre.

Cégünk megbízható, igazolt nyelvtanárokkal dolgozik.