Candidați

De ce să alegeţi AGISANTÉ ?

Încrederea de care dau dovadă acei profesionişti care caută sprijinul nostru privind candidarea pentru un job vizat, va rezulta în mai multe avantaje :

 • respectarea anonimatului : identitatea dumneavoastră nu este dezvăluită clientului numai după ce consimţiţi la aceasta. Nu sunteţi candidat oficial pentru un post până când nu vă daţi acordul în acest sens consilierului responsabil de misiune,
 • înţelegerea mai aprofundată a specificului sistemului de sănătate din ţara gazdă în domeniul vizat (centre de îngrijire publice sau private, profesarea medicinei în spital sau de manieră liberală), prin a cere sfatul consilierilor noştri, pentru a lua hotărârea de a părăsi ţară în cunoştinţă de cauză
 • posibilitatea de a beneficia de o formare înainte de ocuparea postului, în cursul căreia veţi putea exersa folosirea în practică a limbii ţării gazdă, inclusiv limbajul medical, şi care vă va oferi informaţii detaliate cu privire la ţara respectivă şi caracteristicile sale administrative (de exemplu sistemul de pensii) şi va reduce astfel nivelul de stres legat de ocuparea postului, va îmbunătăţi modul în care sunteţi privit de către colegii şi superiorii dumneavoastră şi nu în ultimul rând, vă va mări şansele de reuşită în noul mediu de lucru şi de viaţă,
 • înţelegerea realităţilor de pe teren : prin consultarea responsabililor noştri pentru recrutare la început, dar şi a consilierilor noştri pe parcurs, veţi obţine – fără să vă deplasaţi – informaţii esenţiale şi o imagine reală cu privire la responsabilităţile postului, la aşteptările clientului în legătură cu profilul candidatului, la echipa de la faţa locului şi la cadrul cultural, iar în cele din urmă, asupra mediului (informaţii practice),
 • a avea de suportat doar cheltuieli minime : candidatul nu plăteşte în nici un caz cabinetului pentru a fi recrutat (în cazul în care o firmă v-ar cere să-i plătiţi, întoarceţi-i spatele! ). Acesta este un principiu de la care nu ne abatem. Consilierul responsabil de misiune îşi poate păstra astfel integritatea şi imparţialitatea. Candidaţii nu trebuie să plătească pentru călătoria de prezentare, ei vor avea de acoperit doar cheltuielile legate de înregistrare lor la Colegiul Medicilor (sau autoritatea responsabilă de recunoaşterea diplomelor lor) în ţara gazdă. Este vorba în primul rând de certificatele de conformitate a diplomelor, de certificatul de onorabilitate (sau ‘good standing’), de cazierul judiciar, şi de traducerile oficiale ale acestora. Motivul este simplu: aceste documente sunt şi rămân definitiv în proprietatea candidaţilor.
 • a beneficia de suportul nostru logistic : atunci când vizita de prezentare la client a fost confirmată, noi ne ocupăm de rezervarea biletelor, de cazare, iar, în unele cazuri, consilierul nostru vă va acompania. În majoritatea situațiilor deci nu aveţi de plătit pentru acestea decât sume modeste,
 • în cazul în care încheiem un astfel de contract, beneficiaţi de o aşa-numită  „ asistenţă de instalare ” în ţara gazdă. Acest serviciu include de exemplu următoarele : cursuri de limbă pentru soţ/soţie, ajutor în şcolarizarea copiilor, dacă este cazul, în căutarea unei locuinţe, a unui automobil etc.
 • a învăţa să vă cunoaşteţi mai bine : dacă veți consimţi să participaţi la un test psihologic, vă vom oferi un raport concis care vă va dezvălui mai multe despre cine sunteţi la locul de muncă (trăsături de caracter, elemente motivante etc.).
 • a beneficia de posibilităţile de formare pe care le-am creat în mod special pentru dumneavoastră : formare lingvistică, lexic din domeniul medical, documente descărcabile etc. Pentru detalii suplimentare, vizitaţi rubrica ”Academia AGISANTÉ” lien. Aceste resurse vă vor fi de folos în strădania de a cunoaşte cât mai bine specificităţile legate de profesia dumenavoastră în ţara ţintă, pentru a reduce astfel nivelul de stres şi pentru a vă putea forma o imagine clară despre noii colegi.

Procesul

Unul dintre principalele avantaje ale AGIS este procesul de recrutare riguros, care se derulează în următoarele etape :

 

1Consimţământul dvs. privitor la procesul nostru (semnarea contractului misiunii)

2Redactarea descriptivului de post cu detalii privind profilul candidatului căutat

3Căutarea şi prezentarea unui dosar de candidatură corespunzător (CV + raport + grilă de autoevaluare + cererea recomandărilor)

4Convorbire(i) telefonică(e) între candidat şi dumneavoastră

5Călătoria de prezentare

6Test psychologique

7Inscrierea în Consiliul Ordinului Medicilor

8Académie AGISANTÉ
Formare lingvistică şi profesională

9Ocuparea postului

10Urmărirea clientului şi a candidatului după ocuparea postului

Oferim candidaţilor noştri o ofertă vastă de joburi în Franţa şi în Belgia, deopotrivă în instituţii de sănătate publice şi private.

Recrutare pe specialități

Medici

Punem la dispoziția candidaților noștri medici o ofertă vastă de posturi pe plan internațional, atât în instituții de sănătate publice cât și private.

Criterii generale de selectare

Toți candidații noștri medici care se prezintă pentru un loc de muncă pe site-ul nostru, trebuie să satisfacă următoarele condiții :

 • Posedă o diplomă de doctor în medicină și o diplomă de specialitate obținute la o universitate recunoscută la nivel internațional,
 • N.B. : doar Germania acceptă candidați stagiari (încă fără specializare) ; în toate celelalte țări condiția ca solicitanții să fie medici titulari de o diplomă de specialitate este obligatorie.
 • Vorbesc limba sau una dintre limbile oficiale ale țării de destinație la un nivel care să permită cel puțin buna comunicare cu pacienții (minimum nivelul B2).
 • Nu li s-au aplicat niciodată sancțiuni penale sau profesionale grave,
 • Sunt motivați de a se instala, în țara de destinație aleasă, pe termen îndelungat, unde își vor exersa profesia în mod conștiincios, respectând întru totul codul deontologic local.

Privind cerințele și modalitatea de înregistrare, veți găsi informații suplimentare specifice țării de destinație aleasă  în paragrafele de mai jos.

 

Franța  

Criterii de selectare

 • Sunt cetățeni ai unei țări membre a Uniunii Europene (candidați din afara Europei ne pot contacta de asemenea pentru a se interesa de procedeele de acreditare specifice existente),
 • Posedă o diplomă de doctor în medicină și o diplomă de specialitate, ambele obținute la o universitate din Uniunea Europeană (titularii unei diplome din afara Europei ne pot contacta de asemenea pentru a se interesa de procedeele de acreditare specifice existente),
 • Vorbesc franceza la un nivel care să permită cel puțin buna comunicare cu pacienții (minimum nivelul B2). Nu li se cere o atestare a competențelor lingvistice, dar o întrevedere în Franța cu un reprezentant oficial al Consiliul Ordinului Medicilor este obligatorie, dumnealui/ei va evalua nivelul candidatului. În cazul în care nivelul de cunoștințe lingvistice nu este considerat suficient de către dânsul/a pentru postul în cauză, candidatul va trebui să revină după dobândirea gradului necesar de cunoștințe de limbă franceză. Fără un nivel corespunzător de franceză, înscrierea în Ordinul Medicilor nu poate avea loc și candidatul, prin urmare, nu poate să profeseze ca medic în Franța.
 • Nu li s-au aplicat niciodată sancțiuni penale sau profesionale grave,
 • Sunt motivați de a se instala în Franța pe termen îndelungat, unde își vor exersa profesia în mod conștiincios, respectând întru totul codul deontologic al Colegiului Medicilor.

Documente și linkuri utile

 

Belgia  

Criterii de selectare

 • Sunt cetățeni ai unei țări membre a Uniunii Europene,
 • Posedă o diplomă de doctor în medicină și o diplomă de specialitate, ambele obținute la o universitate din Uniunea Europeană,
 • Vorbesc franceza la un nivel care să permită cel puțin buna comunicare cu pacienții (minimum nivelul B2). Nu li se cere o atestare a competențelor lingvistice, dar o întrevedere în Belgia cu un reprezentant oficial al INAMI este obligatorie, dumnealui/ei va evalua nivelul candidatului. În cazul în care nivelul de cunoștințe lingvistice nu este considerat suficient de către dânsul/a pentru postul în cauză, candidatul va trebui să revină după dobândirea gradului necesar de cunoștințe de limbă franceză. Fără un nivel corespunzător de franceză, înscrierea în INAMI nu poate avea loc și candidatul, prin urmare, nu poate să profeseze ca medic în Belgia.
 • Nu li s-au aplicat niciodată sancțiuni penale sau profesionale grave,
 • Sunt motivați de a se instala în Franța sau în Belgia pe termen îndelungat, unde își vor exersa profesia în mod conștiincios, respectând întru totul codul deontologic al INAMI.

Documente și linkuri utile

 

Germania  

Criterii de selectare

 • Posedă o diplomă de doctor în medicină și o diplomă de specialitate, ambele obținute la o universitate din Uniunea Europeană,
 • Vorbesc germană la un nivel care să permită buna comunicare cu pacienții (minimum nivelul B2). Pentru specialiștii în psihiatrie, nivelul minim cerut este de C1. Candidații se vor supune în mod obligatoriu unui examen de limbă cu plată, într-un centru de examen autorizat din Germania. Cheltuielile aferente (€ 400 + impozite (€ 150 sau mai mult, în funcție de țara de origine a candidatului)) sunt acoperite în întregime de către candidat, și tot acesta își va finanța călătoria și cazarea la fața locului. Orice alt certificat de limbă obținut de la un centru de limbă recunoscut (de exemplu: www.goethe.de, www.testdaf.de sau www.osd.at ) și care dovedesc nivelul de cunoștințe lingvistice ale candidatului constituie un avantaj suplimentar.
 • Nu li s-au aplicat niciodată sancțiuni penale sau profesionale grave,
 • Demonstrează flexibilitate în legătură cu locul de muncă (este de preferat să accepte să lucreze în orașe mai mici, astfel șansele de a obține un post cresc) și cu specialitatea,
 • Sunt motivați de a se instala Germania pe termen îndelungat, unde își vor exersa profesia în mod conștiincios.

Documente și linkuri utile

 

Țările din Golf  

Țările din Golf sunt în plină creștere demografică și propriile lor competențe medicale în general nu sunt suficiente pentru a acoperi nevoile de îngrijire medicală ale propriei lor populații. Din acest motiv aceste țări recrutează profesioniști din domeniul sănătății provenind din alte regiuni ale lumii. Fiecare dintre țări are sistemul său propriu de recunoaștere a diplomelor. În funcție de țara aleasă, urmați sfaturile ministerului sănătății și/sau ale autorităților din domeiul sănătății locale. Vă rugăm să țineți cont de faptul că, pentru unele țări (Dubai, EAU), nu putem accepta decât candidaturi ale medicilor cu diplome deja recunoscute în țările de destinație respective.

Criterii de selectare

 • Posedă o diplomă de doctor în medicină și o diplomă de specialitate,
 • Vorbesc engleză la un nivel care să permită o excelentă comunicare cu pacienții,
 • Nu li s-au aplicat niciodată sancțiuni penale sau profesionale grave,
 • Sunt motivați de a se instala în țara de destinație aleasă pe termen îndelungat, pentru a-și exersa profesia în mod conștiincios.

Proceduri de recunoaștere a diplomelor

Pentru toate Țările din Golf se recomandă în primul rând obținerea unui raport ‘Dataflow’, entitatea care verifică diplomele și calificările candidaților: https://corp.dataflowgroup.com/

Apoi, în funcție de țara de destinație aleasă, solicitantul se va adresa autorităților competente care vor înregistra cererea de recunoaștere a diplomelor și calificărilor, și va proceda ca atare. Acest procedeu poate dura mai multe luni și se pot solicita cheltuieli diverse. Este chiar posibil să se impună trecerea unor examene la fața locului. Este important să notăm că angajatorii din Emiratele Arabe Unite în general nu iau în considerație decât dosarele solicitanților care posedă deja recunoașterea diplomelor pe teritoriul unde își desfășoară activitatea.

Emiratele Arabe Unite : Toate persoanele cu o profesie în domeniul sănătății, dornice să lucreze în Emiratele Arabe Unite, vor trebui să înceapă demersurile prin obținerea recunoașterii diplomelor, pentru a putea aplica la o ofertă de job din această regiune. Cu acest scop, este important să conoască cerințele descrise în ‘Professional Qualifications Requirements’ (« PQR », vezi : « Documente și linkuri utile » de mai jos). În funcție de locul vizat (Emirat sau zonă) unde doriți să practicați, va trebui să depuneți dosarul de cerere de recunoaștere a diplomei la instanța locală responsabilă.

Qatar : http://www.qchp.org.qa/en/Pages/Home.aspx

Arabia Saudită : http://www.scfhs.org.sa/en/Pages/default.aspx

 

Documente și linkuri utile

 

Masor-kineziterapeut

Oferim candidaţilor noştri masori-kineziterapeuţi o ofertă vastă de posturi în Franţa şi în Marea Britanie, deopotrivă în instituţii de sănătate publice cât şi private.

 

Franţa  

Criterii de selectare

Toţi candidaţii noştri masori-kineziterapeuţi care se prezintă pentru un loc de muncă în Franţa trebuie să satisfacă următoarele condiţii :

 • Sunt cetăţeni ai unei ţări membre a Uniunii Europene (sau ai unei ţări cu care Franţa a semnat un acord de schimb de forţă de muncă),
 • Posedă o diplomă de masor-kineziterapeut obţinută la o universitate din Uniunea Europeană,
 • Posedă o « autorizaţie de profesare » ca masor-kineziterapeut în Franţa (în orice alte cazuri luaţi legătura cu noi pentru informaţii suplimentare),
 • Vorbesc franceza la un nivel care să permită cel puţin buna comunicare cu pacienţii. O întrevedere obligatorie va avea loc în Franţa cu un reprezentant oficial al Consiliul Ordinului masor-kineziterapeuţilor, dumnealui/ei va evalua nivelul candidatului. În cazul în care nivelul de cunoştinţe lingvistice nu este considerat suficient de către dânsul/a pentru postul în cauză, candidatul va trebui să revină după dobândirea gradului necesar de cunoştințe de limbă franceză. Fără un nivel corespunzător de franceză, înscrierea în Ordinul masor-kineziterapeuţilor nu poate avea loc şi candidatul, prin urmare, nu poate să profeseze în Franţa.
 • Nu li s-au aplicat niciodată sancţiuni penale sau profesionale grave,
 • Sunt motivaţi de a se instala în Franţa pe termen îndelungat, unde îşi vor exersa profesia în mod conştiincios, respectând întru totul codul deontologic al Ordinului masor-kineziterapeuţilor.

 

Documente utile

 

Linkuri utile

În legătură cu integrarea profesională a candidaţilor

 

În legătură cu integrarea administrativă a candidaţilor

 

Marea Britanie

Criterii de selectare

Toţi candidaţii noştri masori-kineziterapeuţi care se prezintă pentru un loc de muncă în Marea Britanie trebuie să satisfacă următoarele condiţii :

 • Sunt cetăţeni ai unei ţări membre a Uniunii Europene
 • Posedă o diplomă de masor-kineziterapeut obţinută la o universitate din Uniunea Europeană,
 • Vorbesc engleza la un nivel care să permită cel puţin buna comunicare cu pacienţii. Fără un nivel corespunzător, înscrierea lor în tabelul « Health and Care Professions Council » (Consiliul Profesioniştilor din Sănătate şi Îngrijire) nu poate avea loc şi prin urmare, nu pot să profeseze în Marea Britanie. Pentru a vă înscrie la ordin, trebuie să dovediţi că aveţi nivelul dorit. L’IELTS (« International English Language Test System ») este pe lista testelor securizate  aprobate (approved Secure English Language Tests - SELT). Va trebui să treceţi testul la un loc autorizat (British Council sau alte şcoli de limbă acceptate) şi să obţineţi un scor global de 7,0, pentru fiecare dintre următoarele patru competenţe : citit, scris, exprimare şi înţelegere orale.
 • Nu li s-au aplicat niciodată sancţiuni penale sau profesionale grave,
 • Sunt motivaţi de a se instala în Franţa pe termen îndelungat, unde îşi vor exersa profesia în mod conştiincios,

 

Documente utile

 • CV în limba engleză, destinat candidaţilor masori-kineziterapeuţi. Puteţi descărca modelul de CV aici:
 • Dosarul de candidatură poate fi descărcat de aici : http://www.hcpc-uk.org/assets/documents/10003B02HCPC-Application-pack-International.pdf
 • Copie legalizată după paşaportul valabil
 • Copie legalizată după după certificatul de naştere (recomandat: Certificat de naştere internaţional)
 • Copie legalizată după cazierul judiciar (valabil timp de 3 luni), emis de către autoritatea competentă din ţara dumneavoastră,
 • Copie legalizată după diploma de masor-kineziterapeut, omisă de către şcoala/institutul de formare unde ați obținut diploma
 • Copie legalizată după o declaraţie din partea Ordinului masor-kineziterapeuţilor, declarând că sunteţi înscris şi că nu aţi avut probleme disciplinare (nu vi s-a deschis un dosar.
 • Copie legalizată a unei declaraţii date de angajatorul curent sau precedent, pentru a confirma informaţiile furnizate cu privire la experienţa dvs. profesională
 • Traduceri legalizate după toate documentele ale căror original nu a fost emis în limba engleză
 • Este important de precizat că legalizarea copiilor şi traducerilor nu poate fi efectuată doar de către avocaţi, notari sau notari publici.
 • Etapele înscrierii la Ordin pot fi descărcate aici :

 

Linkuri utile

În legătură cu integrarea profesională a candidaţilor:

 

În legătură cu integrarea administrativă a candidaţilor:

Academia AGISANTÉ

     

„Academia AGIS” este centrul de formare – în persoană și on-line – în cadrul căruia candidaţii noștri au următoarele posibilităţi: :

 • de a-şi desăvârşi cunoştinţele lingvistice generale şi de specialitate înainte de ocuparea postului în ţara gazdă,
 • de a înţelege mai bine specificităţile sistemului de sănătate din ţara gazdă,
 • de a se familiariza cu modul în care se practică medicina în ţara gazdă (medecina în spitale şi medicina liberală),
 • de a înţelege mai bine aspectele administrative şi culturale ce caracterizează ţara gazdă.

 

Conţinut

În ce privește conținutul, cursurile se axează pe următoarele aspecte :

 • limbaj general şi limbaj de specialitate,
 • lexic medical pe diverse specialități,
 • medicamentele, tratamentele folosite în domeniul respectiv de specializare,
 • studiile de medicină din ţara gazdă,
 • aspecte generale și administrative în legătură cu ţara gazdă.

 

Locul unde au loc cursurile

Cursurile de formare sunt ţinute la Budapesta. Ne ocupăm de arajamentele privind cazarea.

Celor care urmeză cursurile on-line, le transmitem materialele necesare după întâlnirea faţă în faţă şi semnarea unui acord de colaborare cu cabinetul nostru de recrutare.

Vă asigurăm că formarea este organizată și condusă de către profesori de limbă atestaţi.